संयुक्त असर

  • Joint Bearing

    संयुक्त असर

    ● यो गोलाकार स्लाइडिंग असर को एक प्रकार हो।

    ● संयुक्त बियरिंग्स ठूलो भार सहन सक्छ।

    ● संयुक्त बियरिंग्स एसबी प्रकार, सीएफ प्रकार, जीई प्रकार, आदि मा विभाजित छन्