उच्च प्रदर्शन अटो व्हील हब असर

छोटो वर्णन:

Ear तौल सहन

Ax भालु अक्षीय र रेडियल भार


उत्पादन विवरण

उत्पादन ट्यागहरू

भिडियो विवरण

उत्पादन विवरण

product details

हाम्रो लाभ

our advantage

सुविधाहरु र लाभहरु

Features and Benefits

उत्पादन प्रक्रिया

Production process

उत्पादन शो

Product show

हाम्रो सेवा

our service

प्याकि

Packing

ढुवानी

Shipping

स्थापना निर्देश

Installation instructions

मापदण्डहरु

असर नं। आयाम (मिमी) तौल (किलो) सील टिप्पणी
  KOYO कोड SKF कोड d D B C
DAC255200206   617546 ए 25 ५२.००  20.6 20.6 ०.१ A  
DAC255200206A     25 ५२.००  20.6 20.6 ०.१ A  
DAC25520037     25 ५२.००  37 37 ०.३१ C  
DAC28580042 DAC28582RK   28 ५.00.००  42 42 ०.४५    
DAC28610042 DAC286142AW   28 61.00  42 42 0.51 D  
DAC30600037 DAC3060372RS   30 60.00  37 37 ०.४२ C  
DAC30600337 DAC3060W BA2B633313C 30 .0०.०३  37 37 ०.४२ C  
DAC30640042 DAC3064W2RKB   30 .00४.००  42 42 0.55    
DAC30630342 DAC3063W-1   30 .0३.०३  42 42 0.54 D  
DAC32730054 DAC3273W   32 73.00  54 54 ०.9।    
DAC34640034 DAC3464D   34 .00४.००  34 34 ०.४३ D  
DAC34620037   309724 34 .00२.००  37 37 ०.४१ C  
    BAHB311316B              
DAC34640037 DAC3464G12RS 309726DA 34 .00४.००  37 37 ०.४३ B &
DAC34660037 DAC3468DW   34 66.00  37 37 0.50  C &
DAC34680037     34 .00.००  37 37 0.55    
DAC34680042 DAC3568A2RS   34 .00.००  42 42 ०.64४ B  
DAC35640037 DAC3564A-1   35 .00४.००  37 37 ०.४ B &
DAC35650035   BT2B445620B 35 .00५.००  35 35 ०.४०  C &
DAC35660033   BAHB633676 35 66.00  33 33 ०.४३ C &
DAC35660037   BAHB311309 35 66.00  37 37 ०.४48 C &
DAC35680037 DAC3568ARS BAHB633528F 35 .00.००  37 37 0.52 C  
    BAGB633295B              
DAC35680233/30 DAC3568W-6   35 .0.०२  33 33 ०.४ D  
DAC35720033   BA2B446762B 35 .00२.००  33 33 0.58 C &
    BA2B445535AE              
DAC35720433   BAHB633669 35 .0२.०४  33 33 0.58 C &
DAC35720233/31 DAC357233B- डब्ल्यू   35 .0२.०२  33 31 0.56 D  
DAC35720034 DAC357234A   35 .00२.००  34 34 0.58  
DAC35720434     35 .0२.०४  34 34 0.58  
DAC35770442 DAC3577W-3   35 .0.०४  42 42 0.56 D  
DAC35618031 DAC3562AW   35 .१.80०  31 31 ०.३५ D  
DAC35720045 DAC357245CW2RS   35 .00२.००  45 45 ०.6३ C  
DAC35800047 DAC358047BW2RS   35 80.00  47 47 ०.96 C  
DAC35800045 DAC3580W-3HR4   35 80.00  45 45 १.१०     
DAC36650037 DAC3668AW   36 .00५.००  37 37 ०.४५ D  
DAC36680033 DAC3668AW   36 .00.००  33 33 ०.४ D  
DAC36720534 DAC367234AW   36 .0२.०५  34 34 0.58 D  
DAC37720037     37 .00२.००  37 37 0.59 C &
DAC37720237   BA2B633028CB 37 .0२.०२  37 37 0.59 C &
    ४४५५३३ ए              
DAC37720437   633561B 37 .0२.०४  37 37 0.59 C &
DAC38700038 DAC3870BW   38 70.00  38 38 0.55 B &
DAC38720236/33 DAC3872W-3   ३..99 .0२.०२  36 33 0.54 D  
DAC38740236/33 DAC3874W-6   ३..99 .0४.०२  36 36 ०.60०  D  
DAC38740050     38 .00४.००  50 50 ०78 A  
DAC38800236/33 DAC3880W-1   37.967 80.02  36 33 ०.7 D  
DAC38710233/30 DAC3871W-2   ३..99 .0१.०२  33 30 0.50  D  
DAC38720034 DAC3872A   38 .00२.००  34 34 0.59 D  
DAC38720040 DAC3872W-10   38 .00२.००  40 40 ०.6३ B  
DAC38730040 DAC3873-1   38 73.00  40 40 ०.67 B  
DAC39680037   BA2B309692 39 .00.००  37 37 ०.४48 B &
    BA2B309396              
    309791              
    311315 बीडी              
DAC39680637     39 .0.०6  37 37 ०.४48 B &
DAC39680737     39 68.07  37 37 ०.४48 B &
DAC39720037 DAC3872AW4 BAHB311396B 39 .00२.००  37 37 0.56 B  ▲
    309639              
DAC39720637     39 .0२.०6  37 37 0.56 B  ▲
DAC40720037   BAHB311443B 40 .00२.००  37 37 0.55 C &
DAC40740036/34 DAC4074BW   40 .00४.००  36 34 0.58 D &
DAC40750037   BAHB633966E 40 .00५.००  ३.0.०  ३.0.०  ०.6२ C  
DAC39 (41) 750037   BAHB633815A ३//४१ .00५.००  ३.0.०  ३.0.०  ०.6२ C  
DAC40760033/28   474743 40 .00.००  ३३.०  २.0.०  0.54 A &
DAC40800036/34 DAC4080MI   40 80.00  ३.0.०  ३४.०  ०.4४ D  
DAC408000302   ४४०३२० एच 40 80.00  30.2  30.2       
DAC40820040     40 .00२.००  ४०.०  ४०.०       
DAC40700043 DAC407043W   40 70.00  ४३.०  ४३.०  ०.6३ B  
DAC40720036/33 DAC4072   40 .00२.००  ३३.०  ३३.०  0.53 D  
DAC40740040 DAC407440   40 .00४.००  ४०.०  ४०.०  ०.6२ B  
DAC40760041/38 DAC4076412RS   40 .00.००  ३.0.०  ३.0.०  ०.70०  B  
DAC42750037 DAC4275BW2RS BA2B633457 42 .00५.००  ३.0.०  ३.0.०  0.59 C  
    BAHB311424A              
    309245              
    603694 ए              
DAC42750039   513058 42 .00.००  ३ .0 .०  ३ .0 .०       
DAC42760040/37 DAC4276402RSF 909042 42 .00.००  ३.0.०  ३.0.०  ०.64४ एसी &
DAC42800342 DAC4280B2RS BA2B309609AD 42 80.03  ४२.०  ४२.०  ०.8१ C &
    305988 42            
DAC42820036   BA2B446047 42 .00२.००  ३.0.०  ३.0.०  ०.7 C &
DAC42820037   BAHB311413A 42 .00२.००  ३.0.०  ३.0.०  ०.7 C &
DAC42840036   BA2B444090AB 42 .00४.००  ३.0.०  ३.0.०       
DAC42840039   440090 42 .00४.००  ३ .0 .०  ३ .0 .०  0.93 A &
DAC42780038 DAC4278A2RS   42 78.00  ३.0.०  ३.0.०  ०.6 B  
DAC42780041/38 DAC4278C2RS   42 78.00  ३.0.०  ३.0.०  ०.75५ B  
DAC4280045 DAC4280W-2   42 80.00  ४५.०  ४५.०  0.86 B  
DAC43 (45) 820037   BAHB633814A ४३/४५ .00२.००  ३.0.०  ३.0.०  ०.76 C &
DAC43790041/38 DAC4379-1   43 .00 .00 .००  ३.0.०  ३.0.०  ०.7 B  
DAC43800050/45 DAC4380A   43 80.00  ४५.०  ४५.०  0.91 D  
DAC43820045 DAC4382W-3   43 .00२.००  ४५.०  ४५.०  ०.96 B  
DAC44840042/40 DAC4484B2RS   44 .00४.००  ४०.०  ४०.०  ० 90 ०  B  
DAC45840045 DAC4583   45 3३.००  ४५.०  ४५.०  १.००  B  
DAC45840039 DAC458439BW   45 .00४.००  ३ .0 .०  ३ .0 .०  ०.8५ B  
DAC45840041/39 DAC4584DW   45 .00४.००  ३ .0 .०  ३ .0 .०  ० 90 ०     
DAC47810053 DAC4781WSHZ   47 1१.००  ५३.०  ५३.०  ० 95 ५ B  
DAC48890044/42 DAC4889W2RS   48 .00 .00 .००  ५३.०  ४२.०  ०.9। B  

  • अघिल्लो:
  • अर्को: