आवास बेलनाकार रोलर असर

छोटो वर्णन:

कम्प्याक्ट संरचना, ठूलो कठोरता, ठूलो असर क्षमता र भार पछि सानो विरूपण को लाभ छ

● ठूलो लोड क्षमता, मुख्यतः रेडियल लोड असर


उत्पादन विवरण

उत्पादन ट्यागहरू

उत्पादन विवरण

description

बेलनाकार रोलर असर विभाजित असर जसको भित्री रिंग र बाहिरी रिंग अलग छ। यो ठूलो रेडियल लोड सहन सक्छ र उच्च गति संचालन अन्तर्गत काम गर्न सक्छ। के अनुसार त्यहाँ रिंग मा गार्ड छ वा छैन, बेलनाकार रोलर असर N, NU, NUP, NF, NJ श्रृंखला र NNU, NN श्रृंखला जस्तै डबल प row्क्ति असर जस्तै एकल प row्क्ति असर विभाजित गर्न सकिन्छ।

उत्पादन विवरण

Product details

उत्पादन लाभ

Product advantage

उत्पादन प्रक्रिया

production process

उत्पादन शो

Product show

बेलनाकार रोलर असर को प्रकार

Type of cylindrical roller bearing

उत्पादन कन्फिगरेसन

PRODUCT CONFIGURATION

प्याकिंग & शिपिंग

Packing and shipping

भुक्तानी & वितरण

Payment and delivery

आवेदन

application

यी बियरिंग्स व्यापक रूप बाट धातु विज्ञान, खनन, पेट्रोलियम, कागज बनाउने, सिमेन्ट र अन्य ठूला मेसिनरी र उपकरणहरुमा प्रयोग गरीन्छ।

मापदण्डहरु

असर आयाम (मिमी) लोड हुँदैछ अधिकतम गति तौल
NU NJ NUP N NF d D B परिवार कल्याण Ew r री सीआर कोर तेल तेल के। जि
NU312 NJ NUP N NF 60 130 31 77 113 २.१ २.१ 124 126 4800 5600 1.82
NU312E NJ NUP N - 130 31 77 115 २.१ २.१ 150 157 4300 5000 १7.7
NU2312 NJ NUP NF 130 46 77 113 २.१ २.१ 169 188 4300 5300 २.9
NU2312E NJ NUP N - 130 46 77 - २.१ २.१ 222 262 4300 5300 3.01
NU412 NJ NUP N - 150 35 83 127 २.१ २.१ 167 168 4300 5300 3.05
NU1013 - - N - 65 100 18 74..5 .5 ०.५ १.१ 1 41 51 6300 8000 0.514
NU213 NJ NUP N NF 120 23 .5 .5 .५ १०५.५ १.५ १.५ 84 4 ४.५ 5300 6300 १.०6
NU213E NJ NUP N - 120 23 .5.५ १०8.५ १.५ १.५ 108 119 4800 5600 १.१
NU2213 NJ NUP N - 120 31 .5 .5 .५ १०५.५ १.५ १.५ 120 149 4800 6000 १.४३
NU2213E NJ NUP - 120 31 .5.५ - १.५ १.५ 149 181 4800 6000 १.65५
NU313 NJ NUP N NF 140 33 3३.५ १२१.५ २.१ २.१ 135 139 4500 5300 २.२
NU313E NJ NUP N - 140 33 .5२.५ १२४.५ २.१ २.१ 181 191 4000 4800 2.55
NU2313 NJ NUP N NF 140 48 3३.५ १२१.५ २.१ २.१ 188 212 4000 4800 ३.२५
NU2313E NJ NUP - - 140 48 .5२.५ - २.१ २.१ 247 287 3800 4800 ३५6
NU413 NJ NUP N - 160 37 .5 .5 .५ १३५.५ २.१ २.१ 195 203 4000 4800 ३.68
NU1014 - - N - 70 110 20 80 100 १.१ 1 ५.5.५ 70.5 6000 7100 0.712
NU214 NJ NUP N NF 125 24 .5४.५ ११०.५ १.५ १.५ 3३.५ 95 5000 6300 १.१
NU214E NJ NUP N - 125 24 3३.५ ११३.५ १.५ १.५ 119 137 4600 5600 १.२
NU2214 NJ NUP N - 125 31 .5४.५ ११०.५ १.५ १.५ 119 151 4800 5600 1.52
NU2214E NJ NUP - - 125 31 3३.५ - १.५ १.५ 156 194 4600 5600 १.68
NU314 NJ NUP N NF 150 35 90 130 २.१ २.१ 158 220 4000 5000 २.7३
NU314E NJ NUP N - 150 35 89 133 २.१ २.१ 205 222 3600 4300 ३.१५
NU2314 NJ NUP N NF 150 51 90 130 २.१ २.१ 223 262 3800 4500 ३ 9
NU2314E NJ NUP - - 150 51 89 - २.१ २.१ 274 325 3600 4500 ४.३
NU414 NJ NUP N - 180 42 100 152 3 3 228 236 3600 4300 ५.४
NU1015 - - N - 75 115 20 85 105 १.१ 1 60 .5४.५ 5600 6700 ०7४५
NU215 NJ NUP N NF 130 25 .5.५ ११6.५ १.५ १.५ 96.5 111 4800 6000 १.२४
NU215E NJ NUP N - 130 25 .5.५ ११8.५ १.५ १.५ 130 156 4300 5300 १.३
NU2215 NJ NUP N - 130 31 .5.५ ११6.५ १.५ १.५ 130 162 4500 5300 1.57
NU2215E NJ NUP - 130 31 .5.५ - १.५ १.५ 162 207 4300 5300 १.
NU315 NJ NUP N NF 160 37 .5 ५.५ १३ .5 .५ २.१ २.१ 190 205 3800 4800 ३.२१
NU315E NJ NUP N - 160 37 95 143 २.१ २.१ 240 263 3400 4000 ३.7
NU2315E NJ NUP N NF 160 55 .5 ५.५ १३ .5 .५ २.१ २.१ 258 300 3400 4300 ४.4४
NU415 NJ NUP - - 160 55 95 - २.१ २.१ 330 395 3400 4300 ५.३
NU415E NJ NUP N - 190 45 १०४.५ १.5०.५ 3 3 262 274 3400 4000 4.४
NU1016 - - N - 80 125 22 1 १.५ ११३.५ १.१ 1 .5२.५ .5 ०.५ 5300 6300 1.03
NU216 NJ NUP N NF 140 26 95 125 2 2 106 122 4500 5300 1.53
NU216E NJ NUP N - 140 26 95.3 १२7.३ 2 2 139 167 4000 4800 १.6
NU2216 NJ NUP N - 140 33 95 125 2 2 147 186 4000 5000 १ 96
NU2216E NJ NUP - - 140 33 95.3 - 2 2 186 243 4000 5000 २.१५
NU316 NJ NUP N NF 170 39 103 147 २.१ २.१ 190 207 3600 4300 ३ 9 ३
NU316E NJ NUP N - 170 39 101 151 २.१ २.१ 256 282 3200 3800 ४.३38
NU2316 NJ NUP N NF 170 58 103 147 २.१ २.१ 274 330 3200 4000 ५.3३
NU2316E NJ NUP - - 170 58 101 - २.१ २.१ 355 430 3200 4000 35.३५
NU416 NJ NUP N - 200 48 110 170 3 3 299 315 3200 3800 .4.४५

  • अघिल्लो:
  • अर्को: